Potencjał recyklingowy. Drugie życie toreb z papieru

Zaostrzenie przepisów prawnych oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawiają, że wiele przedsiębiorstw zaczyna inwestować w działania na rzecz ochrony środowiska. Przykładem działań, które wpływają pozytywnie na poprawę wizerunku ekologicznego firmy, jest zastępowanie tradycyjnych reklamówek polietylenowych torebkami ekologicznymi z papieru makulaturowego. Jak powstają popularne torby papierowe?

Potencjał recyklingowy

Według średnich obliczeń przeciętnie jeden człowiek przez rok zużywa około 50 kilogramów papieru. Bez stosowania recyklingu, uzyskanie 300 milionów ton – czyli rocznej, światowej produkcji papieru – nie byłoby możliwe. Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone na trzy sposoby: jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. Pozwala to na ograniczenie wycinki drzew oraz redukcję zanieczyszczeń. Dodatkowo także wpływa na oszczędność energii. Potencjał recyklingowy ma głównie tektura falista, papiery workowe, papiery makulaturowe oraz tektura pudełkowa. Mogą one służyć do ponownego przetworzenia i wykorzystania, jeśli nie zawierają innych tworzyw. W Polsce przetwórstwo makulatury zawierającej papier wodoodporny, powlekany tworzywami sztucznymi, klejami, aluminium, bitumizowane, parafinowane jest utrudnione. 

Jak powstają papierowe torby z makulatury?

Papier z makulatury trafia do specjalnych punktów zbiórki odpadów celulozowych, gdzie jest sortowany pod względem jakościowym, a następnie wstępnie oczyszczany i belowany. Tak przygotowany surowiec jest mieszany z gorącą wodą i rozdzielany na włókna celulozowe. Włókna są następnie czyszczone na sitach i hydrocyklonach. Przepompowuje się do nich wodną zawiesinę włókien celulozowych, a następnie oddziela się zanieczyszczenia. Otrzymana masa zostaje poddana rozcieńczeniu, a następnie trafia do specjalnych sortowników i frakcjonera – ten specjalistyczny sprzęt rozdziela krótkie i długie włókna celulozowe. Następnie rozdzielone masy zostają poddane procesom dyspergowania, które zwiększają wytrzymałość papieru. W ostatnim etapie masa krótko- i długowłóknista zostają zagęszczone i zmagazynowane. W zależności od przeznaczenia masę papierową można dodatkowo odbarwić lub bielić. Z nieodbarwionego papieru powstają szare torebki ekologiczne, które uznawane są za najbardziej przyjazne środowisku. Podstawową zaletą toreb ekologicznych jest fakt, że rozkładają się w sposób naturalny o wiele krócej, niż popularne dotąd torby foliowe. Odznaczają się dużą wytrzymałością i dają możliwość ponownego ich wykorzystania.

Scroll to Top